Multigas sensor för småskaliga Biovärmepannor på MES-FET struktur

Diarienummer
Koordinator SenSiC AB
Bidrag från Vinnova 985 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - maj 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04203

Statistik för sidan