Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

MTWeek, Almedalen, MTD 2017

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH-STH
Bidrag från Vinnova 522 217 kronor
Projektets löptid april 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: utlysning för strategiska projekt

Syfte och mål

Genom utåtriktade aktiviteter under European MedTech Week, Politikerdagarna i Almedalen samt under Medicinteknikdagarna ville vi sprida information om medicinteknikens betydelse för människor, visa upp projekt som fått stöttning via Medtech4Healths utlysningar och sammanföra aktörer från olika håll. Detta lyckades väl med flera hundra deltagare från olika målgrupper.

Resultat och förväntade effekter

Genom att sammanföra representanter från olika aktörer i ett populärt branschmingel under Almedalen ökade vi sannolikheten för den samverkan som är av vikt för att på sikt förändra medicinteknikens möjligheter. Samma effekt uppnåddes genom att låta finansierade projekt visa upp sig och träffa varandra under Medicinteknikdagarna. De olika seminarierna under MedTech Week hade lite olika målgrupper och syften, exempelvis invigningen av den nya regionala noden i Uppsala som lockade storpublik.

Upplägg och genomförande

Under European MedTech Week 14-21 juni 2017 arrangerades fem seminarier av MedTechWest, Uppsala, Medicon Bridge, CMTF i Umeå samt Linköping. Under Almedalen genomförde vi tillsammans med Swe Life ett rundabordssamtal, ett eget seminarium samt ett mingel tillsammans med MTF och SwedishMedtech. Under MTD hade vi egna sessioner. Sammanfattningsvis så genomfördes samtliga event i samarbete med andra, något som breddade deltagandet, minskade arbetsbördan och ökade vår synlighet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 maj 2017

Diarienummer 2017-02698

Statistik för sidan