Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

MTHFD2-inhibitorer för behandling av AML

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Science for Life Laboratory
Bidrag från Vinnova 950 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Då projektet har avancerat till preklinisk utvecklingsfas (TRL4) och en läkemedelskandidat har nominerats, har de övergripande projektmålen uppnåtts. Alla milstolpar för Stop/Go beslut samt majoriteten av delmålen för de olika arbetspaketen har levererats.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har inom ett år avancerat från Lead Optimering (TRL3) till Preklinisk Utveckling (TRL4), och därmed har risken för fallering av det terapeutiska konceptet minskat på ett kostnadseffektivt sätt samtidigt som den kommersiella potentialen har ökat markant. Den underliggande molekylär biologiska mekanismen som leder till den cancer-specifika fenotypen som orsakas av MTHFD2i har kartlagts.

Upplägg och genomförande

Projekt har lyckats uppnå målen genom (a) att på förhand definiera produktiva arbetspaket med realistiska tidslinjer och leveransdelmål; (b) etablerat ett effektivt samarbete mellan parter från akademi, sjukhus och industri.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 maj 2018

Diarienummer 2018-00257

Statistik för sidan