MTFs Medicinteknikdagar 2010 och 2011

Diarienummer
Koordinator Svenska Föreningen för Medicinsk Teknik och Fysik
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

MTFs vision kopplas direkt till konferensen teman. ´Sverige ska bli ledande inom Medicinsk Teknik´, där Industri, forskning och klinsk drift samverkar för bästa Innovation och utveckling

Resultat och förväntade effekter

Konferensen 2010 samlade drykt 400 deltagare. Konferensen hade fyra huvudspår. Forskning och utveckling, Utbildning, Klinisk drift och utveckling, samt ett IT-spår. Konferensen 2011 samlade 500 deltagare. Konferensen hade fyra huvudspår. Forskning och utveckling, Utbildning, Klinisk drift och utveckling, samt ett E-hälsa-spår

Upplägg och genomförande

Styrelsen finner att båda konferenserna har nått sitt syfte att samla olika intressenter i ett årligt evenemang, MEDICINTEKNIKDAGARNA.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-01772

Statistik för sidan