Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

MT4H Internationalisering

Diarienummer
Koordinator Sweden Medtech4Health AB (svb)
Bidrag från Vinnova 2 379 000 kronor
Projektets löptid juni 2020 - november 2022
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: utlysning för strategiska projekt

Syfte och mål

Projektets övegripande mål har varit att minska internationaliseringshindren för innovativ medicinteknik, med fokus på att underlätta tillgång till relevant kunskap (kring internationalisering), internationella nätverk och finansiering. Metoden har ofta varit att samarbeta med svenska och internationella stöd-aktörer för att ge svenska medtech-SME:er ökad tillgång dessa. Samtidigt har projektet, genom MT4H:s eget nätverk, kunnat bistå våra parter i att öka specialiseringen kring medicinteknik.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har kunnat etablera samarbeten med ett relevant urval av parter inom stödsystemen för innovation och internationaliseringen av denna. Projektet har här bidragit med en specialisering och expertis i medicinteknik vilket gjort att medtech-SME:er haft ökad nytta av stöden. En ´Spelplan´, en sort handbok för Internationalisering av innovativ medicinteknik, har utvecklats och spridits via WSs och web, och även kunskap om Eu-stöd för MT-innovation, affärsänglar och investerare. Medtech-SME:er har hjälpts till pitchträning och europeiska investerarprogram. mm, mm

Upplägg och genomförande

Projektet har letts av KTH i samarbete med MT West, MT4H Nod Norr, RISE och Swecare. Projektet har metodiskt identifierat behov och utmaningar hos innovativa MT-SME:er genom en inledande utredning och rapport. Tre fokusområden definierades Kunskap, Relevanta kontakter samt Finansiering. Genom att etablera samarbeten med utvalda parter i stödsystemen för internationalisering och innovation har projektet kunnat bidra till att partens verksamhet ökar sin grad av specialisering och nytta för MT-SME:er.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 januari 2023

Diarienummer 2020-03005

Statistik för sidan