Movemate

Diarienummer 2014-05642
Koordinator Innovation Impact AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - maj 2015
Status Avslutat