Motorer för Effektiv Framdrivning

Diarienummer 2013-01188
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Avd 9005
Bidrag från Vinnova 1 240 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet startades utifrån ett behov av djupare förståelse av systemanalys för propellerfläktmotorer (´Open Rotor engines´) och alternativa radikala motortyper som inom 20 år förutses kunna ta en stor del av flygmotormarknaden. Inom projektet har därför metoder utvecklats för att simulera motroterande propellerfläktar och analyser av regionala flygplan försedda med dessa genomförts. Vidare studier har gjorts av hybrider mellan propellerfläktar och kapslade fläktar med möjligt till stora energibesparingar och som ger möjligheter att skärma av och dämpa rotorbuller.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i analysmetoder för att beräkna bränsleförbrukning och bedöma motorkonfigurationer och dess krav på ingående motorkomponenter och teknologier, såsom material och turbomaskiner. Effekten av detta är förmåga att värdera nya produkter, att ge indata till motorforskning och vägledning för styrning av denna, samt möjligheter för Chalmers att delta i och att leda framtida forskningsprojekt. Chalmers har under projekttiden koordinerat ett projektförslag inom området med deltagande från ledande Europeiska universitet och flygmotorindustrier.

Upplägg och genomförande

Projektet utgjorde den sista delen av ett doktorandprojekt, och fokus var därför på validering och tillämpning av utvecklade metoder, samt presentationer av resultat. Under året har fyra artiklar skrivits, vilka tillsammans med en tidigare konferensartikel och en översikt över flygets klimatpåverkan och moderna energieffektiva motortyper utgör innehållet i Linda Larssons doktorsavhandling, ´Analysis of concepts to reduce the environmental impact of aviation´.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.