Mötesprojekt Food Valley of Bjuv

Diarienummer 2013-05144
Koordinator Findus Sverige Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet för Mötesprojektet ´Food Valley of Bjuv´ är att skapa en mötesplats och nya former för innovationsprocesser för behovsidentifierare och entreprenörer inom området ´Smart matproduktion för olika behov´ (Mat för äldre, mat till fysiskt aktiva ungdomar, sjukhusmat och skolmat). Målet är att ha ett antal nya koncept, affärsidéer och produkter för den målgrupp som behovsidentifierarna angivit. Ett 10 tal entreprenörer som vi kontaktat är intresserade av att deltaga. Planen är att utgå från tidigare utvecklad affärsutvecklingsprocess,

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är ett mötesupplägg, kontakter med entreprenörer, som är intresserade av nästa steg Vi har formulerat avtal för både behovsidentifierare och entreprenörer. Ett 10tal entreprenörer har sagt sig vara intresserade av fokusområdet . Vi har aktiviteter i vilka flera behovsidentifierare finns.

Upplägg och genomförande

Interna möten och externa seminarier. Kontakt med entreprenörer som passar in i mötesplatsens fokus, . Vi hade redan innan vi startade projektet kontakter med skilda behovsidentifierare och dessa har åter kontaktats . en mötesprocess finns Avtal för både behovsidentifierare och entreprenörer finns r. Vi har också varit i kontakt dels med organisationer som tidigare haft mötesprojekt inom Vinnovas satsning, men också med några som planerar likartade mötesprojekt som vi, i syfte att se om det finns samverkansmöjligheter eller om vi kan hjälpa varandra.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.