Mötesprojekt 2014 on tour

Diarienummer 2013-05131
Koordinator KUBERA KONSULT AB - Kubera Konsult Skellefteå
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med vårt arbete har varit att färdigställa en projektidé och hitta samarbetspartners på de tänkta orterna. Vi skulle också hitta behovsidentifierare och entreprenörer. Vi har hunnit en bra bit på väg men på grund av de ändrade möjligheterna jämfört med vår ursprungsplanering har vi inte nått ända fram, men vi är helt övertygade om att vi kommer att hinna få in en ansökan i tid ändå.

Resultat och förväntade effekter

Vi har hunnit etablera kontakter på olika orter, planera själva genomförandet av projektet och gjort alla förberedelser vi behöver för avtal och dylikt. Nu återstår i princip bara att få in alla underskrifter och se till att engagemanget blir tillräckligt stort, men det känns som att det inte är några problem.

Upplägg och genomförande

Vi kommer att genomföra on tour-projektet på minst fem platser då dessa är säkra, det kan också bli fler platser om de kvarstående också landar. Vi kommer besöka orterna och träffa entreprenörerna för sig, behovsidentifierarna för sig samt sedan sammanföra dessa. Detta inom loppet av max 3 dagar på varje ställe. Sedan påbörjas nästa fas inför ett avslutande möte, på en eller flera platser.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.