Mötesplats krisberedskap

Diarienummer
Koordinator MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB) - MSB, Karlstad
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid juni 2011 - mars 2014
Status Avslutat