Mot kostnadsmässigt konkurrenskraftiga och giftfri plasttillverkning

Diarienummer 2015-03089
Koordinator Cyclicor AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - februari 2016
Status Avslutat