Molnbaserad nätverksplattform för hantering av humankapitalet i kunskapsintensiva organisationer

Diarienummer 2013-00252
Koordinator CINODE AB
Bidrag från Vinnova 962 800 kronor
Projektets löptid april 2013 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att utveckla kodbasen till tjänsten Cinode. Projektets mål har infriats och resulterat i att en första kund valt att nyttja tjänsten för hela bolaget som innefattar ett 50- tal IT-konsulter. Mottagandet har varit positivt och motiveringen är att Cinode lyckas lösa problemen med spridd och icke uppdaterad information om medarbetarnas kompetens. Vidare värderas att man ny får unik möjlighet att nya och befintliga medarbetare samt kunder får bolagets kompetens paketerad på ett tilltalande sätt. Detta stärker värdet som arbetsgivare och konsultpartner.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har kunnat följa den plan som lagts och haft ett bra mottagande bland kunder och slutanvändare. Ett positivt mottagande på marknaden med en banbrytande produkt som skiljer sig i många avseenden från de alternativ som bjuds på marknaden inom talent management, CRM, resursplanering mm.

Upplägg och genomförande

En utvecklingsplan har definierats och föjlts löpande för att utveckla den kodbas som krävs för önskad funktionalitet. Vidare har kunder och kollegor i tidiga faser tagit del av prototyper och kommit med värdefull feedback så att vi snabbt har kunnat validera eller förkasta hypoteser. Utvecklingens utmaningar är de ökade kraven på responsiv design vilket är tidskrävande för att få en positiv användarupplevelse på olika plattformar. Kundinsikter som underlag för prioritering i en utvecklingsplan är också i många fall vitt skilda och subjektiva och gör det utmanande att prioritera.

Externa länkar

Länk till hemsida, inloggning till applikation kan fås på begäran.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.