Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Molekylära biomarkörer

Diarienummer
Koordinator TATAA Biocenter AB
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - februari 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02839

Statistik för sidan