Molekylära biomarkörer

Diarienummer
Koordinator TATAA Biocenter AB
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - februari 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02839

Statistik för sidan