Molekylär reglering av dendritbildning under utvecklingen av neurocortex

Diarienummer 2013-01292
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid januari 2014 - december 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Incoming 2013-03-15