Modulations- och kodningstekniker, spektrum och utbredning

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för elektro- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 3 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - juni 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00962

Statistik för sidan