Modulations- och kodningstekniker, spektrum och utbredning - bridging

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för elektro- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 202 500 kronor
Projektets löptid november 2011 - maj 2012
Status Avslutat