ModFix - Modulär Fixturkonstruktion

Diarienummer
Koordinator VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG - Avd 81121
Bidrag från Vinnova 4 361 998 kronor
Projektets löptid mars 2007 - februari 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-01689

Statistik för sidan