Mobilt hallsystem i komposit - Prototyp till serieleverans

Diarienummer 2015-05462
Koordinator Mobile Composite Solutions Sweden AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag hösten 2015

Syfte och mål

MSC skall utveckla, sälja och tillverka ett modulärt mobilt självbärande hallsystem i komposit med möjlighet att möta höga krav på en anpassad funktionell och energieffektiv miljö. Fram till projektstart har MCS tillverkat 2 hallar på cirka 70 kvm som har gjorts i förserie i en prototypverkstad på 300 kvm. Målet med projektet är att gå från verksamhet i prototypstadium till en verksamhet i serietillverkning. Det betyder utveckling att såväl produkt som produktionsteknik samt och utbildning av personal har kommit dithän så att rationell serieproduktion sker med hög kvalitéer.

Resultat och förväntade effekter

MCS hallsystem har produktmässigt finslipats för att passa mot serieproduktion. Gjutprocessen har utvecklats för RTM-teknik i det nya verktyget och trimmats in för att med god marginal kunna producera en modul per dag. Produktionssystemet hanterar data från inkommen order, materiallager, produktionsplanering och till utlastning inklusive uppmärkning av RFID taggar för spårbarhet. Sammantaget en fungerande serieproduktion med ett stödjande produktions - och kvalitetssystem. Vidare har vi utvecklat tekniken att leverera till kund med montering/resning på plats.

Upplägg och genomförande

Materialval gjordes med utvalda leverantörer. Två hallar byggdes som förserier där kunden accepterade att det återstod vissa saker i konstruktionen som provades ut. Samarbeten utvecklades med två firmor en uthyrningsfirma och en montagefirma. På så sätt fick en bra marknadskanal och en partner som stod för leverans och uppmontering vilket har varit till en mycket stor fördel för att vårt affärskoncept att snabbt få fotfäste på marknaden. MCS kunde på så sätt fokusera på produkt- och produktionsutveckling och vi har nu en rationell produktion utvecklad och ett stort intresse.

Externa länkar

Mobile Composite Solutions Sweden AB hemsida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.