Mobilizing Internet

Diarienummer
Koordinator Labs2 i Lund AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid februari 2004 - maj 2005
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2004-00554

Statistik för sidan