Mobilizing Internet

Diarienummer
Koordinator Labs2 i Lund AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid februari 2004 - maj 2005
Status Avslutat

Externa länkar