Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Mobilitytech Sweden

Diarienummer
Koordinator ZETO AB
Bidrag från Vinnova 2 139 663 kronor
Projektets löptid december 2018 - december 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet Mobilitytech Sweden startade i november 2018 och avslutades 31 december 2019. Det övergripande målet med projektet har varit att etablera och stärka Sveriges roll inom mobilitetsomradet bland aktörer i Silicon Valley. Detta har skett genom att stimulera ett okat utbyte mellan det svenska ekosystemet av aktörer och motsvarande ekosystem i Kalifornien. Projektet har varit utforskande i sin karaktär och ett uttalat mål med projektet har varit att formera och föreslå hållbara samverkansstrukturer över tid.

Resultat och förväntade effekter

Under projektets gång har en grundfunktion i Silicon Valley etablerats för mobilitetsområdet. Funktionen består rent praktiskt i en utsänd person på plats i området med Nordic Innovation House som lokal plattform och Drive Sweden som bas i Sverige. Denna funktion ska stimulera framväxten av ett förtätat innovationsfält mellan de båda systemen. I detta ingår att löpande facilitera relevanta kopplingar och kontakter, identifiera svaga länkar mellan systemen samt prioritera effektiva typer av stödinsatser och aktiviteter som leder fram ett förtätat innovationsfält.

Upplägg och genomförande

Sammanfattningsvis kan projektets huvudsakliga konkreta leveranser summeras i följande punkter: Etablering av en funktion inom ramen för Nordic Innovation House med fokus på Future Mobility Leveranser till pågående policyarbeten i Sverige Event och lärresor Stöd i initiering av projekt

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 mars 2020

Diarienummer 2018-04728

Statistik för sidan