Mobilitytech Sweden

Diarienummer 2018-04728
Koordinator ZETO AB
Bidrag från Vinnova 1 793 609 kronor
Projektets löptid december 2018 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets övergripande mål är att etablera och stärka Sveriges roll som en hubb inom mobilitetsområdet med fokus på aktörer i Silicon Valley. Detta genom att stimulera ett ökat utbyte mellan det svenska ekosystemet av aktörer och motsvarande ekosystem i Nordamerika.

Förväntade effekter och resultat

Konkreta leveranser från projektet är till exempel initiering av samverkansprojekt mellan aktörer i de båda regionerna och olika former av omvärldsbevakning som kanaliseras till svenska aktörer. Projektet ska inte etablera en ny kommunikativ plattform utan dra nytta av och verka inom befintliga sammanhang inom Drive Sweden.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet syftar till en ökad samverkan mellan de svenska ekosystemen av aktörer inom mobilytech och motsvarande ekosystem av aktörer i Nordamerika. Detta sker genom huvudsakligen tre fokusområden: 1.Positionera och synliggöra Sveriges ekosystem inom hållbar mobilitet och smarta städer för nordamerikanska aktörer. 2.Inhämta utvecklingsbehov för att göra Sverige mer attraktivt som testmarknad (tex vad gäller tillgång till öppna data). 3.Stimulera och initiera etableringen av samverkansprojekt eller testverksamhet i Sverige.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.