Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mobilitet som tjänst i stor skala

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Integrated Transport Research Lab, MMK
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - mars 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte har varit att bidra till arbetet inom regeringens samverkansprogram Nästa generations resor och transporter. Projektets mål har varit att fram ta fram en handlingsplan och ett projektförslag med aktiviteter som, genom att ta till vara på pågående aktiviteter och den befintliga tekniska och organisatoriska plattform som tas fram inom Drive Sweden, bidrar till att främja kombinerade mobilitet som tjänst i stor skala nationellt. Dessa mål har uppfyllts i och med den handlingsplan för 2017 2028 och det projektförslag som tagits fram.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet resulterade i en långsiktig handlingsplan (2017 2028) och en projektplan med konkreta aktiviteter för perioden 2017 2020 för att främja och accelerera utvecklingen av kombinerad mobilitet som tjänst i stor skala nationellt i Sverige. Handlingplanen har förankrats och samordnats med bla Energimyndighetens satsning på Hållbar Kombinerad Mobilitet, Med kollektivtrafikens Swedish Mobility Program och med kollektivtrafikens företrädare, och en bred samsyn finns nu vad gäller färdplanens mål och roll.

Upplägg och genomförande

En projektgrupp med medlemmar från KTH, Västra Götalandsregionen, Rise Viktoria, Samtrafiken och Mistra SAMS rekryterades. Projektgruppens medlemmar har utsågs med tanke på att de skulle vara affärsmässigt neutrala och ha bred översikt över pågående arbete inom området i Sverige. Då kollektivtrafiken identifierats som en nyckelkomponent i kombinerad mobilitet har även representanter därifrån deltagit i projektgruppen. Projektgruppens arbete har sedan förankrats i samverkansprogrammet och andra intressenter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05025

Statistik för sidan