Mobile Worker

Diarienummer
Koordinator COMBAIN MOBILE AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - september 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00310

Statistik för sidan