Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mobile Life VINN Excellence Centre Phase II

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för data- och systemvetenskap
Bidrag från Vinnova 21 000 000 kronor
Projektets löptid april 2009 - mars 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Mobila tjänster är sådana som kan nås och användas överallt. Idag är mobil och ubikom-teknik vitt spridd i samhället och det finns ett behov av design- och metodkunskaper för utveckling och utvärdering av mobila tjänster. Olika aktörer, såsom industry och offentlig sektor, måste kunna skapa tjänster som lägger grunden för den hållbara och människovänlig kombination of arbete, fritid och teknik som vi kan kalla det mobila livet.

Resultat och förväntade effekter

Centrets mål är att i grunden förändra hur mobile tjänster utvecklas, distribuerad och används. Det kommer utveckla: Nya interaktionsmodeller och plattformar som oberoende av tillämpning eller terminal har samma gränssnitt gentemot användaren Effektiva och användarorienterade metoder för utveckling av mobila tjänster Efficient and user-oriented methods for developing mobile services En fördjupad förståelse av de unika egenskaperna i ett framtida mobilt liv Efficient and user-oriented methods for developing mobile services Ett framtida mobilt eco-system där vi utforskar alternativa universa som använder andra infrastrukturer, affärsmodeller och nya roller för de olika aktörerna på marknaden

Upplägg och genomförande

Center kommer arbeta från ett användarorienterat perspektiv på tjänster som ingår i det framtida mobile livet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03161

Statistik för sidan