Mobile Life Excellence Centre Etapp 3

Diarienummer 2012-03887
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för data- och systemvetenskap
Bidrag från Vinnova 21 000 000 kronor
Projektets löptid april 2012 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Mobile Life bedriver designforskning av nya tekniker med människan i fokus. Centret har en vision om ett samhälle där det goda livet med glädje, nöje och lekfullhet är nyckelfaktorer. De nya tekniker som kommer inom området för konsumentorienterad Internet of Things stödjer den här trenden. Centret har framgångsrikt bedrivit strategisk forskning i samarbete med företagen som är partners i centret.

Resultat och förväntade effekter

Centret har organiserat resultaten och hur de påverkar företagen som tre övergripande resultat. 1) Med fokus på det goda livet satt nöje på kartan och lyft fram vikten av det för IT och Telekomföretagen. 2) Lyft fram och ökat förståelsen för IoT för de konsumentorienterade företagen och 3) designat och med IoT material; saker, data och metoder. Förväntade effekter är en ökad förståelse hos företagen inom dessa tre områden. Företagen behöver leverera hög kvalitet av användarupplevelser i alla delar av sina produkter, bandbredd, snabbhet, interaktion, design och funktion.

Upplägg och genomförande

Centret erbjuder ett konkurrensneutralt forum där alla parter bidrar och diskuterar framtiden. Tillsammans formulerar vi en verksamhetsplan (en flerstegsprocess med workshops och diskussioner), med visioner för särskilda domäner, arbetar med framtidsanalyser och på grundval av alla dessa aktiviteter får vi fram forskningsprojekt. Detta resulterar i strategiska innovationsprojekt som utförs i samspel mellan partners från olika industrier och den offentliga sektorn där vi skapar ett bredare ekosystem för ett konsumentfokuserat Internet of Things.

Externa länkar

www.mobilelifecentre.org

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.