Mobilbanken

Diarienummer
Koordinator CONSTANT INNOVATION GÖTEBORG AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Det primära syftet med projektet är att låta ungdomar i Innovation Qlub med stöd av erfarna entreprenörer, lära sig förstå hela värdekedjan som behövs för att kunna leverera en digital tjänst. De skall även vara med och utveckla delar av den. Vi har anordnat flera träffar och seminarier med erfarna entreprenörer och utvecklare för kunskapsöverföring. De har även bidragit till innehållet i pilotprodukten genom att bland annat vara med i den kreativa processen för framtagning av funktionalitet och design.

Resultat och förväntade effekter

Konkreta resultat i mars 2012 förväntades vara: - Smartphoneapp som man kan betala och föra över pengar med - klart - ett gränssnitt för handlare som vill kunna ta betalt via tjänsten - klart - ett antal testcase med handlare för att bevisa tjänsten - pågående Projektet förväntades visa ungdomarnas handlingskraft samt visa för omvärlden hur ungdomar, föräldrar och handlare vill kunna nyttja modern teknik för samverkan, integration och nytta. Pilotprojektet är igång med ungdomarnas hjälp. Under de kommande veckorna kommer fler resultat att genereras.

Upplägg och genomförande

Projektet skulle genomföras i workshopsform där entreprenörer arbetade med ungdomar i Innovation Qlab. Mellan mötena skulle utveckling ske av underkonsulterna. Detta har uppnåtts till fullo. Under projektets gång har flera träffar hållits. Seminarier och företagsbesök har anordnas med personer som har spetskompetens gällande utveckling av mjukvara, mobila betalningslösningar och apputveckling.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03741

Statistik för sidan