Mobil THERMOSEED anläggning ersätter kemiska bekämpningsmedel i Brasilianskt jordbruk.

Diarienummer 2014-03276
Koordinator LANTMÄNNEN BIOAGRI AB - Bioagri AB
Bidrag från Vinnova 4 536 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - oktober 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Samverkan för miljöinnovationer med aktörer i Brasilien - 2014

Syfte och mål

Syftet var att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel i jordbruket med projektmålet att utveckla en metod för miljövänlig utsädesproduktion. Projektmålen har uppnåtts i alla avseeden. Enligt tidplan och budget har en mobil Thermoseed-utrustning, anpassad till intermodala containers, utvecklats för den brasilianska marknaden. Miljövänlig och säker behandling av Brachiaria-utsäde kan kommersiellt påbörjas i Brasilien. Den mobila Thermoseed utrustningen kan även användas för utsädes-behandling av andra frösorter.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har för den brasilianska marknaden i enlighet med projektplanen levererat en mobil Thermoseed-utrustning, anpassad till intermodala containers. De förväntade effekterna bedöms initialt bli att konventionell behandling av Brachiaria-utsäde med kemiska bekämpningsmedel kraftig misnkar och ersätts med miljövänlig mobil Thermoseed behandling. På längre sikt bedöms även konventionell kemisk behandling av utsäde från andra grödor kunna göras med Thermoseed teknik som bygger på redan utvecklad och kommersiellt tillgänglig stationär produktion.

Upplägg och genomförande

Lantmännen BioAgri har som den koordinerande projektparten svarat för ledningen av projektet. Projektet har trots stort geografiskt avstånd mellan Sverige och Brasilien varit möjligt att leda på ett bra sätt. Upplägget med att förlägga huvuddelen av den tekniska produktutvecklingen till Sverige och utvärderingen till Brasilien har fungerat bra. Sammarbete och informationsflöde mellan teknik, IT och projektdelen som varit inriktad på biologin samt tekniköverföring och överföring av information om handhavande till Brasilien har fungerat tillfredställande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.