Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mobil terminal för P2P-distribution av digitala värdetokens

Diarienummer
Koordinator AIRFILL PREPAID AB
Bidrag från Vinnova 1 385 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - mars 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Uppnådde affärsmässiga och juridiska mål. Har skaffat oss stor know-how om vilka utmaningarna är affärsmässigt, och vilka juridiska krav och hinder som finns. Vissa aspekter av vår tilltänkta tjänst förhindras av signifikanta juridiska risker och vi har därför ännu inte lanserat P2P-funktionaliteten. Vi har däremot under projektets gång utvecklat och lanserat vår integration med mikrobetalningsprotokollet Lightning där vi var först i världen med en skarp konsumentjänst och idag är en världsledande aktör.

Resultat och förväntade effekter

Även om slutprodukten ännu inte lanserats så har det arbete vi gjort på vägen, inte minst gällande Lightning-protokollet (mikrotransaktioner) satt oss på kartan globalt. Vi har blivit världsledande i implementation av kryptovalutabetalningar, tilldelades Svenska Blocktechpriset, och har blivit inbjudna att presentera vid fyra konferenser. Detta har satt oss på kartan globalt som ett svenskt företag med spjutkompetens och är en stor del av vårt varumärke framöver både emot kunder, investerare och inte minst för potentiella medarbetare, och det hade inte hänt utan Vinnovas stöd.

Upplägg och genomförande

Blockchainbranschen är mycket snabbrörlig och föränderlig vilket gör det svårt att planera arbete lång tid i förväg. Vi har under en kaotisk tid (sett till affärslandskapet) lyckats bygga innovativa tjänster som gett oss världsrenommé samt skaffat oss nödvändiga affärsmässiga och regulatoriska kunskaper och kontaktnät nödvändiga för nästa steg mot något ännu större.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 mars 2017

Diarienummer 2017-00713

Statistik för sidan