Mobil talteknologi

Diarienummer 2008-01163
Koordinator SpeechCom Systemutveckling AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - oktober 2008
Status Avslutat