Mobil talteknologi

Diarienummer
Koordinator SpeechCom Systemutveckling AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - oktober 2008
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01163

Statistik för sidan