Mobil symbios - metoder och verktyg för öppna innovationer i Living Labs

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Centrum för Distansöverbryggande teknik
Bidrag från Vinnova 3 999 998 kronor
Projektets löptid mars 2008 - mars 2010
Status Avslutat

Externa länkar