Mobil språkblogg för en levande delad vardag

Diarienummer
Koordinator Vocab AB
Bidrag från Vinnova 1 400 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - maj 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04248

Statistik för sidan