MobiGroup

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för systemteknik
Bidrag från Vinnova 959 999 kronor
Projektets löptid oktober 2007 - juni 2009
Status Avslutat

Externa länkar