Moberg Derma - utveckling av en produkt för utvärtes behandling av aktinisk keratos (AK).

Diarienummer 2011-03070
Koordinator MOBERG DERMA AB (PUBL) - Moberg Derma AB
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - mars 2013
Status Avslutat