MKT: Medarbetardriven och kundorienterad tjänsteinnovation

Diarienummer
Koordinator Karlstads universitet - Centrum för tjänsteforskning
Bidrag från Vinnova 5 200 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - december 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01732

Statistik för sidan