Mjukvaruplattform för materialdesign med stöd för ICME

Diarienummer 2013-03394
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Utveckling av nya material är en långsam process som kan ta 10-15 år. Målet för projektet har varit att utveckla en mjukvaruplattform för systematisk materialdesign grundat på ICME(Integrated Computational Materials Engineering) för att kunna halvera utvecklingstiden för nya material med förbättrade egenskaper. Genom att förkorta utvecklingstiden för ett material från ursprunglig idé till marknadsintroduktion kan konkurrenskraften hos svensk materialindustri stärkas avsevärt. Målet är även kopplat till hållbarhetsaspekter där ett exempel är råvaruförsörjning.

Resultat och förväntade effekter

Den existerande mjukvaruplattformen Thermo-Calc har utvidgas för systematisk materialdesign med stöd för ICME. Detta projekt har varit fokuserat på höghållfasta stål och relaterade relevanta designvariabler. Framöver är det planerat att mjukvaruplattformen ska utökas att innefatta ett paket av modeller relevanta även för andra material samt att det ska vara möjligt för användare av Thermo-Calc att implementera egna modeller. Svensk materialindustri har en möjlighet att i sina materialdesign- och ICME-aktiviteter vara tidigt ute och dra fördel av detta avancerade verktyg.

Upplägg och genomförande

Genomförandet har varit uppdelat i 8 etapper: 1. Design av grafiskt interface, 2. Identifiera och implementera modeller för relevanta designvariabler, 3. Visualisering av designvariabler, 4. Känslighetsanalys, 5. Exportering till högre nivåer i ICME-kedjan, 6. Möjliggöra för användare att implementera modeller, 7. Utvärdering och 8. Dokumentation. Samtliga dessa etapper har berörts och Thermo-Calc har nu en ny beräknings- och visualiseringsaktivitet där man kan beräkna eller optimera materials egenskaper. Två exempel för materialdesign beskrivs i rapporten .

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.