Mjukt bencement för sköra ben

Diarienummer 2017-04670
Koordinator Inossia AB
Bidrag från Vinnova 1 010 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health - medicintekniska samverkansprojekt
Ansökningsomgång Medicintekniska samverkansprojekt - 2017

Syfte och mål

Projektet syftar till att producera ett nytt mjukt bencement för att förbättra frakturbehandlingen för bensköra patienter. Målet är att vid slutet av projektet ha producerat en produkt som är redo för patientstudier. Då ska implementeringen av kvalitetssystemet ska vara slutfört, de viktiga produktkraven vara verifierade av läkare och tillverkare och patientstudien ska vara planerad.

Förväntade effekter och resultat

Direkt efter detta projekt kommer vi att genomföra en klinisk studie som krävs för CE-märkning av denna typ av produkt. Detta projekt möjliggör att vi kommer ut på marknaden så snabbt som möjligt eftersom det ger oss möjlighet att avancera till ett stadie där cementtillverkare är villiga att medfinansiera vidare utveckling och kommersialisering av vår produkt. Framtida mål är att vara på marknaden inom 4 år och inom 10 år se att behandlingsgraden av kotfrakturer i Sverige har ökat väsentligt och att produkten säljs internationellt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i 4 arbetspaket: 1. Produktion och sterilisering av produkt 2. Implementering av kvalitetssystem 3. Stabilitetsstudie av steril produkt 4. Planering av patientstudie

Externa länkar

Inossias hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.