Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mjölmaskprotein - från prototyp till produkt

Diarienummer
Koordinator Tebrito AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid februari 2017 - november 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Odling av insekter för humankonsumtion är klimatsmart, nyttigt och resurseffektivt jämfört med konventionell köttproduktion. Vår ansats är att människor har lättare att acceptera ett insektsprotein som en neutral livsmedelsingrediens istället för att äta hela insekter, vilket också har stöd i studier. Projektet var mycket framgångsrikt och innebar ett stort steg mot en storskalig automatiserad produktion av matinsekter i Sverige.

Långsiktiga effekter som förväntas

Insekter som mat finns numera på livsmedelsverkets agenda och en snabbutredning kring insekter som mat inleddes av dem under projektperioden. Vår process för protein extraction har framgångsrikt utvecklats för industriella tillämpningar. Resultatet är ett 88% vitt, smak neutralt pulver som väckt stort intresse. Vi har också tagit de första stegen mot att inleda storskalig produktion av mat-insekter i Sverige.

Upplägg och genomförande

Vi lyckades framgångsrikt utveckla företagets process för proteinextraktion, i samarbete med andra aktörer och experter på området. Vi utvecklade vår affärsmodell i samarbete med inkubatorer, och ett arbete för att kunna inleda industriell produktion av mat-insekter utfördes. En strategi togs fram och vi agerade aktivt för ett godkännande av mat-insekter skulle bli verklighet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-00160

Statistik för sidan