Mixed Reality Operating Room

Diarienummer 2007-02163
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Bidrag från Vinnova 120 000 kronor
Projektets löptid juni 2007 - december 2007
Status Avslutat