Mitt Schema

Diarienummer 2014-05632
Koordinator WINTERKVIST DESIGN AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - april 2015
Status Avslutat