Mitt hälsokonto

Diarienummer
Koordinator Tjia Torpe firma
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid september 2008 - december 2008
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02278

Statistik för sidan