Mitt hälsokonto

Diarienummer 2008-02278
Koordinator Tjia Torpe firma
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid september 2008 - december 2008
Status Avslutat