MIO - Mer innovation i offentlig sektor

Diarienummer 2013-02438
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Bidrag från Vinnova 275 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Ansökningsomgång 2013-01425-en

Syfte och mål

Syftet var att två kommuners innovationsarbete skulle beskrivas, analyseras och utvecklas: Vilka innovationer stöds av de innovationsstödssystem som kommunerna utvecklar? Vad karaktäriserar de organisatoriska förutsättningarna? Hur kan innovationsstödssystemet och de organisatoriska förutsättningarna utvecklas? De två kommunerna har initierat systematiskt innovationsarbete på olika sätt: innovationssystem (helhetslösning) respektive innovationer som en HR- och medarbetarfråga, vilket möjliggör bred kunskap om hur kommuner kan öka innovationsförmågan.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har haft direkt relevans och nytta genom att de deltagande kommunernas förändrings- och utvecklingsarbete stärks och utvecklas tillsammans med forskarna genom en interaktiv forskningsansats. Projektet omprövar och utvecklar kunskap om innovationer i offentlig sektor, i synnerhet organisatoriska förutsättningar för innovation samt innovativ organisering inom offentlig sektor. Projektet bidrar därmed på ett unikt sätt till teoriutveckling.

Upplägg och genomförande

Planeringsprojektet genomfördes i ett interaktivt samarbete mellan forskare och organisationsföreträdare inom den starka forsknings- och innovationsmiljön HELIX VINN Excellence Centre. I projektet har intervjuer, deltagande observationer och workshops genomförts med representanter för Motala resp. Norrköpings kommun för att identifiera och, i enlighet med en interaktiv forskningsansats, gemensamt analysera verksamhetsbehov.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.