Minskad negativ miljö- och klimatpåverkan med ACE i flerfamiljshus

Diarienummer 2009-02828
Koordinator Saving Spaces AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - december 2009
Status Avslutat