Minimering av scaling i plattvärmeväxlare med användning av tunna beläggningar

Diarienummer 2015-01257
Koordinator Alfa Laval Lund AB
Bidrag från Vinnova 49 600 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med ansökan om planeringsbidraget var att besöka NanoHydrophobics med målet att se deras scaling testlabb, deras resultat på belagda plattor och för att diskutera framtida samarbete. Allt som nämns ovan har uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av besöket ledde till en bättre förståelse av deras scaling tester och deras beläggning. Ett internationellt samarbete mellan Alfa Laval och NanoHydrophobics kommer att fortsätta och möjligheten att ansöka om VINMER Industry Outgoing diskuterades.

Upplägg och genomförande

Genomförandet av projektet utfördes i enlighet med förslaget. Detta inkluderade ett besök av NanoHydrophobis och en bättre förståelse för deras scaling uppställningar. En framtid projektansökan till VINMER Industry Outgoing diskuterades också.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.