Minimerat matsvinn med dynamiskt hållbarhetsdatum

Diarienummer 2012-03639
Koordinator SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB - SIK Lund
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att utveckla en innovativ lösning som i realtid kommunicerar kvalitet hos kylda förpackade livsmedel längs livsmedelskedjan. Konkreta mål var att utvärdera befintliga sensorer, genomföra workshops, intervjuer och diskussioner med behovsägare samt beakta IPR. Vi har i projekt A säkerställt att vår idé om intelligenta logistik- och förpackningssystem för minskat matsvinn ses som en central lösning för framtidens hållbara livsmedelsförsörjning beaktat behovsägare och vetenskaplighet.

Resultat och förväntade effekter

Lösningens potential har belysts från flera vinklar som sensorer, kvalitetsmätning, systemarkitektur, supply chain management, IPR, samt redlighet/fusk. Ett dynamiskt hållbarhetsdatum ger flera fördelaktiga effekter för hela livsmedelskedjan som mindre returer, ökad transparens i kedjan, livsmedelsdistribution styrd utefter behov och kvalitet, ökad egenkontroll för aktörer i livsmedelskedjan och ökat konsumentförtroende till varumärket, hållbarhetsmärkningen och detaljhandeln.

Upplägg och genomförande

Under projektform A har vi genomfört litteraturstudier för att identifiera lämpliga sensorer och liknande projekt runt om i världen, intervjuer och workshops tillsammans med behovsägarna samt ett flertal projektmöten. Experter och behovsägare som varit aktiva är SIK, Lunds universitet, Malmö Högskola, IBM, AutoIDexpert, Screen interaction, Bring, Packbridge, Tetra Pak, Flextrus, ICA, Arla Foods, Scan, Acreo, Mobile Heigths, Bröderna Hansson, SLV och Konsumentföreningen Stockholm.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.