Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Minimal-invasivt test för tidig diagnos av kolorektal cancer genom biomarkörer i blodplättar

Diarienummer
Koordinator NEOPROTEOMICS AB - NEOPROTEOMICS AB CancerCenter Karolinska, Z5:02
Bidrag från Vinnova 1 340 100 kronor
Projektets löptid juni 2018 - januari 2020
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018

Syfte och mål

Projektet startade med positiva indikationer om att man hade en biomarkör baserad diagnostik för kolorektal cancer. Dessa biomarkörer skulle valideras och en ELISA-baserat test skulle tas fram. Resultaten från studien utvärderades statistisk av 3 oberoende parter. Resultaten visade specificitet och känslighet på c:a 70% respektive. Målet var att nå över 80% och helst 90% för att kunna använda biomarkörerna som en fristående diagnostisk metod. Uppfinnarna tittar nu på att med alternativa metoder försöka validera biomarkörer från trombocyter.

Resultat och förväntade effekter

Projektets mål var att få fram en första ELISA-baserad test för tidig diagnos av kolorektal cancer. Med resultat på känslighet och specificitet av över 80% respektive så skulle en testprodukt tas fram. Nu nådde man inte den specifikationen. Detta medförde att projektet behövde termineras. Istället kommer nu innovatörerna under ledning av Prof Gert Auer att med ny forskning försöka validera en produkt med alternativ metodologi.

Upplägg och genomförande

Studieplanen utgick på att samla in väl definierade prover från Karolinska sjukhuset. Grupperna var sen cancer, tidig cancer, inflammatoriska tillstånd samt friska. Trombocyter isolerades från de tagna blodproverna. Proverna analyserades med DigiWest teknologi hos NMI, Tübingen, Tyskland. Resultaten utvärderades av statistiska av 3 oberoende parter inklusive NeoProteomics. Metoderna som användes var PCA, OPLS-DA, Logistic Regression samt LASSO. Samstämmiga resultat kom ur dessa svar. Alla metoder var validerade från provpreparation till slutlig statistisk analys.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 maj 2018

Diarienummer 2018-01815

Statistik för sidan