Mindball Trainer Verifiering

Diarienummer 2011-00534
Koordinator Interactive Productline IP AB
Bidrag från Vinnova 497 462 kronor
Projektets löptid maj 2011 - september 2012
Status Avslutat

Externa länkar