Miljövänligt UV-härdande lack med nanopartiklar för trägolv

Diarienummer
Koordinator ARBORITEC AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 140 000 kronor
Projektets löptid juni 2011 - maj 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Forskningsprojektet har haft som mål att utveckla ett nytt UV-härdande golvlacksystem för efterbehandling av trägolv. Projektet har varit mycket positivt då vi har lyckats tillverka ett lagringsstabilt och på marknaden lovande golvlacksystem bestående av miljövänliga råmaterial, UV-härdande fotoinitiatorer och kiselsyrasol. Detta har resulterat i att vi nu på marknaden har ett nytt kommersiellt system för hållbar efterbehandling av trägolv, vilket gör att vi nu hoppas kunna fortsätta att växa både vad gäller omsättning och antal anställda.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i ett nytt kommersiellt lacksystem för hållbar ytbehandling av trägolv, som är snabbhärdande och ger ett mycket slitstarkt golv. Detta är en strategiskt viktig produkt och en stor och delvis ny marknad för oss. Projektet har även resulterat i en lovande EUROSTAR-ansökan med ett belgiskt företag för mobil UV-härdning, nyanställning av kemist, examensarbete vid GU samt höjd FoU-kompetens vid företaget. Med detta golvlacksystem uppskattas Arboritecs omsättning fyrdubblas under 3-5 år samt antalet anställda öka från 11 till 20 st.

Upplägg och genomförande

Det laborativa arbetet har främst utförts vid företaget men även vid Teknisk ytkemi vid Chalmers tekniska högskola med sin kompetens kring fotoinitiatorer. Swerea IVF har bidragit med sin kompetens kring UV-härdning av lacker med LED-lampor och Chalmers Industriteknik med sin kompetens inom kemi och olika lacksystem samt med vetenskaplig projektledning. Samarbetet i forskningsteamet har varit positivt och kreativt, vilket har resulterat i ett nytt golvlacksystem på marknaden för snabb och hållbar renovering av trägolv.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.