Miljövänligt och kostnadseffektivt brandskyddsmedel för byggprodukter av trä

Diarienummer
Koordinator J&A SOLUTIONS AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - oktober 2012
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2011-2014

Syfte och mål

Projektet har genomfört en förstudie där huvudsyftet har varit att utveckla ett brandskyddsmedel som ger brandtekniskt ytskiktsklass och brandmotstånd för olika byggprodukter samt uppfyller kraven för dessa utifrån aktuella regelverk. Enligt genomförd marknadsundersökning och scanning av patent så finns goda förutsättningar att utveckla och kommersialisera produkter med de egenskaper som produkten besitter. Effektivt och kostnadseffektivt brandskydd som inte är skadligt för människor, djur och natur.

Resultat och förväntade effekter

Den industriella nyttan är omfattande Det fortsatta arbetet kommer utveckla kostnadseffektiva och effektiva brandskyddsmedel som; kan appliceras på många typer av underlag som används i byggnadsindustrin, kan blandas in i produktionen av träprodukter som exempel OSB-skivor, spånskivor m m, kan appliseras på underlag utomhus och ha förmåga att motstå väder och vind och mögelangrepp, kan släcka bränder på olika typer av underlag utan att skapa stora kostsamma saneringsarbeten, inte är skadliga för människor, djur och natur samt kan brytas ner i naturen.

Upplägg och genomförande

Personlig möten och telefonmöten har genomförts i samarbetsgruppen med SP, Högskolan i Gävle, Siemens brandskydd i Norra Sverige, Brandkonsult Bollnäs och med Räddningstjänsten i Södra Hälsingland. Därutöver har personliga möten och telefonmöten genomförts med flera försäkringsbolag. Personliga möten har genomförts med ledningen för aefab, Alfta Edsbyn Fastighets AB i Edsbyn. Personliga möten har genomförts med samarbetspartners i USA, DHS, FEMA och the city of New York Management. Rapporten har utformats efter samverkan med dess aktörer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-01453

Statistik för sidan