Miljövänliga värmare

Diarienummer
Koordinator ReformTech Sweden AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - juli 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03882

Statistik för sidan