Miljövänliga värmare

Diarienummer 2009-03882
Koordinator ReformTech Sweden AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - juli 2010
Status Avslutat