Miljövänliga och funktioneliserade cellulosabaserade produkter

Diarienummer
Koordinator Organoclick AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - april 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03716

Statistik för sidan