Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Miljösmart rengöring av diskmaskiner

Diarienummer
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Food and Bioscience, Göteborg
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att planera en innovationstävling för att främja utvecklingen av miljövänliga rengöringsmetoder som effektivt tar bort kemisk och biologisk smuts i diskmaskiner för hushåll. Syftet var också en ökad kunskap hos projektdeltagarna om innovationstävlingar som en aktivitet för öppen innovation och för behovsägaren att hitta nya lösningar hos externa innovatörer. Målen i detta projekt var en behovsanalys, formulering av en konkret utmaning samt framtagande av ett tävlingsupplägg. Samtliga mål har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Problemställningarna kring biofilmer i diskmaskiner har fördjupats i form av en behovsanalys och en formulering av en konkret utmaning till en innovationstävling. Behovsanalysen har bland annat tittat närmare på biofilmer på ytor, aktuella forskningsaktörer, potentiella innovatörer inklusive motiv och risk för dem i en innovationstävling. Vidare resonerades det kring marknaden för en lösning på biofilmsproblematiken. Ett fullständigt tävlingsupplägg har formulerats och budgeterats med fokus på entreprenörer och innovativa SMF i Sverige och Norden som primär målgrupp.

Upplägg och genomförande

Planeringsprojektet har genomförts i form av två större arbetsmöten och två avstämningsmöten. Det första arbetsmötet fokuserade på bakgrundsanalysen och problemformuleringen och det andra på att formulera tävlingsupplägget. Ytterligare input och avstämningar gjordes med RISE head of open innovation och med en extern expert på innovationstävlingar. Erfarenhetsutbyte skedde med andra tävlingsprojekt (VINNOVAs workshop och efteråt).

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04700

Statistik för sidan